Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam wypełniony formularz zwrotu np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: semiramida.sklep@gmail.com.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Semiramida Sp. z o.o., ul. Hauke Bosaka 6, 25-217 Kielce, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.


Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Kupujący może towar sprawdzić w taki sposób w jaki miało by to miejsce w sklepie stacjonarnym. W przypadku gdy zwrócony towar będzie nosił znamiona użytkowania wykraczające poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca ma prawo do naliczenia procentowego odszkodowania za poniesione straty spowodowane obniżeniem jej wartości. Kwota odszkodowania zależeć będzie od stopnia obniżenia wartości towaru, który Sprzedawca oszacuje zaraz po otrzymaniu zwróconego towaru. W takim przypadku, firma Semiramida niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji oraz proponowanej kwocie odszkodowania.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeśli wybrany przez Ciebie sposób dostarczenia towaru był inny niż najtańszy oferowany w naszym sklepie, to zobowiązujemy się do zwrotu kosztów doręczenia zamówionego towaru, ale tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Koszt dostawy przy zwrocie towaru w całości pokrywa klient. Towar wysłany "za pobraniem" nie zostanie przyjęty.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

REKLAMACJE

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: semiramida.sklep@gmail.com lub drogą pocztową na adres: Semiramida Sp. z o.o., ul.  Hauke Bosaka 6, 25-217 Kielce.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Semiramida Sp. z o.o., ul. Gen. Hauke Bosaka 6, 25-217.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest każdy dowód - w tym w szczególności dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Pamiętaj, że odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania leży po stronie klienta. 

Jeśli wybrany przez Ciebie sposób dostarczenia towaru był inny niż najtańszy oferowany w naszym sklepie, to zobowiązujemy się do zwrotu kosztów doręczenia zamówionego towaru, ale tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązujemy się do pokrycia kosztów odesłania  towaru, po uprzednim uzgodnieniu (np. drogą elektroniczną bądź telefoniczną) formy i kosztów wysyłki.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

FORMULARZE DO POBRANIA:    

Formularz zwrotu

Formularz reklamacji

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl